Siirry sisältöön

Haastattelussa Ramona Lindgren: Kohti unelmien ammattia

Tuumasta töihin -hankkeessa tehdään niin sanottua etsivää työtä romanien parissa vierailemalla kodeissa, juhlilla, kerhoissa, leireillä ja muissa tilaisuuksissa. Tämä on oleellinen muoto saada romaniväestöön kuuluvia ihmisiä rohkaistua opiskelupolulle. Toinen tärkeä asia on saada kannusta, rohkaisua ja innostamista opiskelupoluilla. Yksi hankkeen tukemista opiskelijoista on Ramona Lindgren,

Ramona Lindgren
Ramona Lindgren on edennyt unelma-alalleen.

Tuntuu hyvältä, kun pärjää ja onnistuu, Ramona Lindgren.

Ramona Lindgren (44) oli aiemmin opiskellut romanikulttuurin ohjaajaksi. Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon avulla ei kuitenkaan voinut työllistyä alalle, josta hän haaveili.  Hän näki itsensä työskentelemässä mielenterveys- ja päihdealan asiakkaiden joukossa.

Tuumasta töihin -hankkeen ohjaajien kanssa keskustellen itselle sopiva ala ja koulutus varmistuivat. Mentori-ohjaaja kuunteli ymmärtävästi epäröintiä ja kysymyksiä. Oman polun suunnitteluun kohti määränpäätä sai tukea. Ihminen tarvitsee jonkinlaisen peilin omille ajatuksilleen ja kysymyksilleen. Ohjaaja kertoi ennakkoon, mitä apua ja tukea hanke voi tarjota. Ensin päätettiin etsiä yhdessä päihdealan yksikkö, missä saisi alan työkokemusta ja oman alavalinnan varmistusta.

Ramonalla on erinomaiset vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot, joiden avulla hän tuli hyvin toimeen asiakkaiden ja työkaverien kanssa. Ihmisläheinen, sosiaalinen ja arvostava Ramona valloitti niin asiakkaat kuin työtoveritkin puolelleen, ja he voivat hyvin mielin suositella häntä juuri sosiaali- ja terveysalalle.

Onnistumisia ja valoisa tulevaisuus

Tuumasta töihin -mentoriohjaajan kanssa jatkuvan haun kautta haettiin opiskelupaikkaa Savon ammattiopistosta (Sakky), ja Ramona osallistui soveltuvuuskokeeseen. Myönteinen vastaus toi mukanaan opiskelupaikan. Nyt hän opiskelee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa lähihoitajaksi.

– Tuumasta töihin -hanke käveli rinnallani opiskelupolulla, ja soittamalla sain nopeasti apua tarvitsemiini asioihin. Yhteydenpito tuntui hyvältä ja tärkeältä. Mietittiin yhdessä toimeentulon ja elämän muitakin asioita, jotta ne olivat tasapainossa opiskelun tiimellyksessä. Jossakin vaiheessa tarvitsin myös opiskeluuni joitakin kirjoja ja sain ne Tuumasta töihin -hankkeen kautta toiselta opiskelijalta. Sain tukea opiskeluuni hankkeen työntekijöiltä sekä oppilaitoksen sisä- että ulkopuolelta. Nyt olen opiskelussani kohta puolivälissä. Opiskelu on sujunut hyvin. Viimeisin onnistumiskokemukseni kytkeytyy lääketentin suorittamiseen. Minulla on hyvä ryhmänohjaaja, ja myös hän pitää tarvittaessa sujuvaa yhteyttä hanketyöntekijöihin.  Olemme kokoontuneet saman pöydän ääreen yhdessä miettimän opiskeluani, Ramona Lindgren kertoo.

Ramonalla on viesti myös muille opiskelusta kiinnostuneille:

– Toivoisin muidenkin innostuvan opiskelusta. Opiskelu vaatii oikeaa asennetta, tarvitaan itsetunnon vahvistamista ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Tuntuu hyvältä, kun pärjää ja onnistuu.

Teksti ja haastattelu: Inga Angersaari