Siirry sisältöön

Tuumasta töihin!

Hankkeen kohderyhmänä ovat 25–55-vuotiaat henkilöt, joilta puuttuu ammatillinen toisen
asteen koulutus tai jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Hanke on suunnattu romani- ja pääväestölle sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Lähestymme hankkeen tavoitteita kohderyhmien koulutuksellisen tasa-arvon, työllistymisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kokeillen kehittää toisen asteen koulutuspolkuja, jotka tukevat opiskelijan opinnoissa etenemistä ja ehkäisevät opintojen keskeyttämistä
  • Rakentaa työelämäyhteistyömalleja, jotka motivoivat opiskeluun ja edistävät työllistymistä opintojen jälkeen
  • Kehittää oppimisen tukea erityisesti yhteisiin tutkinnon osiin, kuten esimerkiksi matematiikkaan ja kielten opiskeluun, sekä digitaalisuuteen liittyen yhteistyössä oppilaitosten kanssa
  • Saada juurrutettua koulutukseen ja työelämään arvioitu, opiskelijalähtöinen ja ohjauksellinen koulutusmalli, joka edistää opiskelijan työllistymistä.

Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.3.2021. Hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savossa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kuopiossa.

Kouluttautuminen ja tutkinnon saaminen edistävät työnsaantia ja ovat tärkeä osa hyvinvointia. Kääritään hihat ja ryhdytään Tuumasta töihin!

Tekijät

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak. Hankkeen osatoteuttajia ovat Etelä- Savon Koulutus Oy (Esedu) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), sekä yhteistyökumppanina Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa OPH, Romaniväestön koulutustiimi, kaupunkien työllisyyspalvelut ja TE-palvelut, paikalliset romani- ja maahanmuuttajajärjestöt, Suomen Romanifoorumi, yksityiset ja julkiset työnantajat sekä Suomen Yrittäjät.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta ja kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke kuuluu toimintalinjaan Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, ja sen erityistavoitteena on parantaa siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluja.